Historie našeho sboru

Smíšený pětatřicetičlenný sbor se svým orchestrem, patřící chrámu sv.Bartoloměje
v Odrách, účinkuje jak při liturgii tak i koncertně. Vzniká v roce 1970 nástupem Jana Jakubíka na místo varhaníka a sbormistra. S odkazem na předválečnou hudební tradici města Oder, kdy tehdejší sbor spoluúčinkoval se zámeckou kapelou, mění přístup
k nácviku sboru a začíná spolupracovat i s místními muzikanty.

Od roku 1993 se sbor stává hudebním sdružením „Chorus Odry“ a zakládá tradici festivalu duchovní hudby. Z důvodu nemoci, která vedla k postupné ztrátě hudebního sluchu, zůstává Jan Jakubík předsedou hudebního sdružení a post dirigenta a hlavního varhaníka přebírá v roce 1995 jeho syn Martin Jakubík.

S růstem hudebních nároků a potřeb obohatit kulturní dění v regionu přišla myšlenka stavby nových varhan, která se podařila zrealizovat r.1998 firmou Kánský-Brachtl. V důsledku toho je r.2000 založen mezinárodní varhanní festival.

Hlavní činností sboru je zajištění hudebního doprovodu při slavnostních bohoslužbách církevního roku. K těmto příležitostem má nastudována díla českých i světových autorů(J.J.Ryba, T.N.Koutník, J.I.Linek, J.N.Škroup, F.X.Brixi, Š.Brixi, E.Pascha, A.Dvořák, J.Křička, A.Tučapský, J.Strejc, F.Slimáček, R.Rejšek, J.Hnilička, A.Vivaldi, W.A.Mozart, J.S.Bach, M-A.Charpentier, J.G.Albrechtsberger, J.Gruber, J.Pembauer, E.Schandl a další).

Předností sboru jsou samostatná koncertní vystoupení,která byla již vícekrát kladně ohodnocena hudebními znalci či samotnými autory. Díky hudebnímu nadšení a motivaci vzešli z řad členů sboru a orchestru i profesionální hudebníci působící v předních tělesech Čech a Moravy,kteří nadále spolupracují a rozvíjejí hudební kvalitu souboru.

Za 37 let své existence soubor vystupoval na mnoha místech naší republiky, ale i
v zahraničí. Zúčastnil se několika festivalů-Opava, Šumperk, Náchod, Vítkov, Katowice-Polsko. V posledních několika letech soubor účinkoval při různých slavnostních příležitostech: Brno-starobrněnská bazilika-pouť nanebevzetí Panny Marie Kunín-pietní uložení ostatků hraběnky Marie Walburgy Katowice-festival vánoční hudby Bratislava-1.výročí od posvěcení nového kostela Herzogenburg (Rakousko) klášter Augustiniánů-pouť nanebevzetí Panny Marie Praha-katedrála sv.Víta-slavnostní mše sv. -chrám.sv.Mikuláše-koncert –Requiem u příležitosti výročí úmrtí W.A.Mozarta
(ve spolupráci se strahovským sborem a orchestrem).

2011