Historie naeho sboru

Smen ptaticetilenn sbor se svm orchestrem, patc chrmu sv.Bartolomje
v Odrch, inkuje jak pi liturgii tak i koncertn. Vznik v roce 1970 nstupem Jana Jakubka na msto varhanka a sbormistra. S odkazem na pedvlenou hudebn tradici msta Oder, kdy tehdej sbor spoluinkoval se zmeckou kapelou, mn pstup
k ncviku sboru a zan spolupracovat i s mstnmi muzikanty.

Od roku 1993 se sbor stv hudebnm sdruenm Chorus Odry a zakld tradici festivalu duchovn hudby. Z dvodu nemoci, kter vedla k postupn ztrt hudebnho sluchu, zstv Jan Jakubk pedsedou hudebnho sdruen a post dirigenta a hlavnho varhanka pebr v roce 1995 jeho syn Martin Jakubk.

S rstem hudebnch nrok a poteb obohatit kulturn dn v regionu pila mylenka stavby novch varhan, kter se podaila zrealizovat r.1998 firmou Knsk-Brachtl. V dsledku toho je r.2000 zaloen mezinrodn varhann festival.

Hlavn innost sboru je zajitn hudebnho doprovodu pi slavnostnch bohoslubch crkevnho roku. K tmto pleitostem m nastudovna dla eskch i svtovch autor(J.J.Ryba, T.N.Koutnk, J.I.Linek, J.N.kroup, F.X.Brixi, .Brixi, E.Pascha, A.Dvok, J.Kika, A.Tuapsk, J.Strejc, F.Slimek, R.Rejek, J.Hnilika, A.Vivaldi, W.A.Mozart, J.S.Bach, M-A.Charpentier, J.G.Albrechtsberger, J.Gruber, J.Pembauer, E.Schandl a dal).

Pednost sboru jsou samostatn koncertn vystoupen,kter byla ji vcekrt kladn ohodnocena hudebnmi znalci i samotnmi autory. Dky hudebnmu naden a motivaci vzeli z ad len sboru a orchestru i profesionln hudebnci psobc v pednch tlesech ech a Moravy,kte nadle spolupracuj a rozvjej hudebn kvalitu souboru.

Za 37 let sv existence soubor vystupoval na mnoha mstech na republiky, ale i
v zahrani. Zastnil se nkolika festival-Opava, umperk, Nchod, Vtkov, Katowice-Polsko. V poslednch nkolika letech soubor inkoval pi rznch slavnostnch pleitostech: Brno-starobrnnsk bazilika-pou nanebevzet Panny Marie Kunn-pietn uloen ostatk hrabnky Marie Walburgy Katowice-festival vnon hudby Bratislava-1.vro od posvcen novho kostela Herzogenburg (Rakousko) klter Augustinin-pou nanebevzet Panny Marie Praha-katedrla sv.Vta-slavnostn me sv. -chrm.sv.Mikule-koncert Requiem u pleitosti vro mrt W.A.Mozarta
(ve spoluprci se strahovskm sborem a orchestrem).

2011